SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE

18-11 Higashi Maiko-cho, Kobe (Show Map)
 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Featured Image

  Featured Image

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Property

  View from Property

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Living Room

  Living Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Exterior

  Exterior

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Gift Shop

  Gift Shop

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Couples Dining

  Couples Dining

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Property

  View from Property

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Property

  View from Property

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Property

  View from Property

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Property

  View from Property

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Exterior

  Exterior

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Exterior

  Exterior

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Exterior

  Exterior

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Exterior

  Exterior

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Bathroom

  Bathroom

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Jetted Tub

  Jetted Tub

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Bathroom

  Bathroom

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Bathroom

  Bathroom

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Living Area

  Living Area

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Living Room

  Living Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Living Room

  Living Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Room

  Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Room

  View from Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Hallway

  Hallway

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Interior Entrance

  Interior Entrance

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Karaoke Room

  Karaoke Room

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Reception

  Reception

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Lobby

  Lobby

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Property

  View from Property

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Property Amenity

  Property Amenity

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Lobby

  Lobby

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Reception Hall

  Reception Hall

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Property Amenity

  Property Amenity

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Interior Detail

  Interior Detail

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Gift Shop

  Gift Shop

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Interior

  Interior

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Interior Detail

  Interior Detail

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Property Amenity

  Property Amenity

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Reception

  Reception

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Reception

  Reception

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Snack Bar

  Snack Bar

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Lobby

  Lobby

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Lobby

  Lobby

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Gift Shop

  Gift Shop

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Property

  View from Property

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Gift Shop

  Gift Shop

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Gift Shop

  Gift Shop

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE View from Property

  View from Property

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Interior Entrance

  Interior Entrance

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Property Amenity

  Property Amenity

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Property Amenity

  Property Amenity

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Buffet

  Buffet

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Bar

  Bar

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Bar

  Bar

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Restaurant

  Restaurant

 • SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE Children’s Pool

  Children’s Pool

Available Rooms in SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE

Oh dear...
All rooms are sold-out for your travel dates!

Please specify another date or look for more hotels.

About SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE

Property Location
When you stay at Seaside Hotel Maiko Villa Kobe in Kobe, you'll be near the bay, within a 15-minute drive of Kobe Tower and Meriken Park. This 4-star hotel is 8.7 mi (14 km) from Akashi Kaikyo Bridge and 9.7 mi (15.6 km) from Kobe Anpanman Children's Museum & Mall.

Rooms
Make yourself at home in one of the 50 guestrooms featuring refrigerators. Complimentary wired and wireless Internet access is available. Bathrooms have complimentary toiletries and hair dryers. Conveniences include phones, as well as safes and desks.

Amenities
Take advantage of recreation opportunities including an outdoor pool and karaoke. This hotel also features complimentary wireless Internet access, gift shops/newsstands, and wedding services. Getting to nearby attractions is a breeze with the complimentary area shuttle.

Dining
Enjoy Japanese cuisine at Arisugawa, one of the hotel's 5 restaurants, or stay in and take advantage of the room service (during limited hours). Wrap up your day with a drink at the bar/lounge. Buffet breakfasts are available for a fee.

Business, Other Amenities
Featured amenities include complimentary wired Internet access, dry cleaning/laundry services, and a 24-hour front desk. Event facilities at this hotel consist of conference space and a meeting room. Free self parking is available onsite.

Details about SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE

Address

18-11 Higashi Maiko-cho, Kobe (Show Map)

Access

When you stay at Seaside Hotel Maiko Villa Kobe in Kobe, you'll be near the bay, within a 15-minute drive of Kobe Tower and Meriken Park. This 4-star hotel is 8.7 mi (14 km) from Akashi Kaikyo Bridge and 9.7 mi (15.6 km) from Kobe Anpanman Children's Museum & Mall.

Total Number Of Rooms

50

Check-In Instructions

Extra-person charges may apply and vary depending on property policy. Government-issued photo identification and a credit card, debit card, or cash deposit are required at check-in for incidental charges. Special requests are subject to availability upon check-in and may incur additional charges. Special requests cannot be guaranteed.

Child Policy

Children may incur extra charges payable at the hotel. If you are traveling with children, please contact our call center at (+632)5304-5555 and inquire about the hotel's child policy before completing your booking to avoid extra expenses at the hotel.

Features of SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE

Available
Surcharges may apply

Room Facilities

 •  Refrigerator

Room Amenities

 •  Bathrobe
 •  LAN internet
 •  Slippers
 •  Hair dryer

Hotel Facilities

 •  Free WiFi in Public Areas
 •  BAR
 •  Souvenir shop
 •  Swimming pool
 •  Garden
 •  Kiddie pool

Services

 •  Shuttle service
 •  Laundry / dry cleaning service

Disclaimer: It is the responsibility of the hotel chain and/or the individual property to ensure the accuracy of the photos and information displayed. Travelbook.ph is not responsible for any inaccuracies.

Write a review and earn 50 reward points!

Your feedback is important to us! Earn 50 reward points by writing a review for your stay in this hotel. Your review will appear on the site once approved by travelbook.ph.